Pagiad Dataräddning

Vi hjälper dig med att rädda dina filer!

Raderat filer av misstag?

Vi har verktyg för att återställa raderade filer eller partitioner. Har olyckan hänt så gör ingenting utan kontakta oss direkt.

Har hårddisken kraschat?

Är hårddisken fysiskt sönder anlitar vi Ibas som är ledande i norden när det gäller dataräddning. Priset blir detsamma som är angivet på Ibas hemsida. Frakt tillkommer liksom om man skickar in själv. Fördelen med att anlita Pagiad för Er är att ni får personlig hjälp i kontakten med Ibas utan att det kostar mer.